Stukje achtergrond info

Jeltje de Bosch Kemper

Buurtsalon Jeltje heet niet zomaar zo. De zaal kijkt uit op het Jeltje de Bosch Kemperpad. En naar deze imposante dame is de Buurtsalon vernoemd.

Jonkvrouw Jeltje de Bosch Kemper (1836-1916) was maatschappelijk actief als voorvechtster van vrouwenrechten. Ze was betrokken bij allerlei maatschappelijke organisaties, als oprichter of bestuurslid, zoals:
• Vereniging Tesselschade (1872; doel: beschaafde vrouwen aan een inkomen helpen)
• Verpleegstersopleiding (1878)
• Amsterdamse Huishoudschool (1891)
• ‘Comité ter verbetering van den Maatschappelijken en den Rechtstoestand van den vrouw’ (1894)
• Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht (1907)

Een voorbeeld voor maatschappelijke bewogenheid en doorzettingsvermogen, deze Jeltje. Voor haar inspanningen werd ze geridderd en later bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau (1906).

Jeltje stelde haar eigen salon open voor het vrouwendispuut van de Universiteit van Amsterdam, dat daar stevige discussies hield. Buurtsalon Jeltje wil in brede zin die traditie voortzetten en ook stof doen opwaaien met haar activiteiten.Ontstaan vanuit de Stichting Bewonersplatform Oud-West

In 2014 kwamen een paar SBOW-leden op het idee om van een nauwelijks gebruikte ruimte in het pand aan de 1e Helmersstraat 106N een maatschappelijk en cultureel centrum te maken, beheerd door vrijwilligers:

Buurtsalon Jeltje, een buurtkamer voor buurtinitiatieven van en voor iedereen uit Oud-West.

De ruimte had daarvoor al steeds een maatschappelijke functie en was eerder in gebruik voor ouderenactiviteiten, door het stadsdeel en als wijkcentrum. Later diende het als thuisbasis van de Stichting Bewonersplatform Oud-West (SBOW), dat streeft naar een beter contact tussen bewoners en bestuurders. Oorspronkelijk was de sfeervolle ruimte, waarin nu Buurtsalon Jeltje gevestigd is, het personeelsrestaurant van het Wilhelmina Gasthuis.